GEROSIOS PATIRTIES PAVYZDŽIAI

Marijampolės Trečiojo amžiaus universitetas vykdė Erasmus+ projektą „Europinė patirtis gerinant Marijampolės trečiojo amžiaus universiteto veiklą“ Nr. 2022-1-LT01-KA122-ADU-000072170. Tarptautinio projekto dalyviai, grįžę iš stažuočių Prancūzijoje, Italijoje ir Lenkijoje, pateikė gerosios patirties pavydžius.

Prancūzijos stažuotės dalyviams patiko tokie darbo su pagyvenusiais žmonėmis aspektai.

  1. Paskaitos yra atviros visiems. Prancūzija pirmoji įkūrė Trečiojo amžiaus universitetus, tačiau laikui bėgant pastebėjo, kad norinčių mokytis ir tobulintis daugėja, todėl universitetai tapo atviri visokio amžiaus žmonėms. Atviri universitetai, atviri klubai, neribojant amžiaus cenzu, yra populiarūs šioje šalyje.
  2. Kultūros renginių lankymas su aptarimu. Tai viena iš populiariausių veiklų: parodos galerijoje aplankymas, paskaita-diskusija su dailininku profesionalu.

Diena kinui: filmo peržiūra ir aptarimas kino teatre. Profesionalai padeda senjorams geriau suprasti meną, atkreipia dėmesį į dalykus, kurie nepatyrusiems dažnai praslysta pro akis.

  1. Seneliai su anūkais kuria filmukus: vieną dieną jie rašo filmuko scenarijų, kitą dieną vyksta filmavimas, montažas. Trečioji diena skirta sukurto filmo peržiūrai, pakviečiami tėvai ir visa šeima kartu žiūri ir aptaria filmą, dalijasi įspūdžiais ir patirtimi. Ir senjorai, ir vaikai išmoksta rašyti scenarijų, filmuoti, montuoti, uždėti garsą, parinkti muziką. Įdomus ir labai naudingas užsiėmimas ir pramoga visai šeimai.
  2. Senjorų draugystė su studentais Paryžiuje. Abipusė nauda. Senjorai padeda jaunimui ieškant nebrangaus būsto ar net išnuomoja savo, o studentai veda ekskursijas, dalijasi istorijos, meno ir kt. žiniomis. Arba studentai-būsimi masažistai kviečia senjorus pabūti jų masažuojamaisiais. Nauda abipusė- studentui nereikia „samdyti“ klientų, o senjorai taip gerina savo sveikatą.

Italija

  • Regiono senjorai kiekvieną šeštadienį renkasi sutartoje vietoje (restoranas, kavinė), kur vadovaujami didžėjaus (muzikos ir šokių vadovo) šoka linijinius šokius, vakarieniauja, bendrauja ir linksminasi didžiuliame draugų būryje. Tai ir puikus būdas pasimankštinti, ir linksma pramoga.
  • San Giovani Rotondo universiteto senjorai nuolat mokosi ir tyrinėja savo gyvenamąją vietovę, savo miesto istoriją, Tėvo Pijaus biografiją, vietoves aplink San Giovani Rotondo. Šioje veikloje padeda istorikai, geografai ir kitų sričių specialistai, o taip pat patys senjorai ruošiasi, pasitelkdami įvairius šaltinius. Vėliau savo žiniomis dalijasi su savo vaikais ir anūkais, tokiu būdu praturtina ne tik savo, bet ir šeimos žinių bagažą.

Lenkija

  • Šokiai ratu: moterys šoka sustojusios ratu pagal įvairių tautų muziką, atliekant tam tikrus judesius. Joms padeda choreografai. Šiuo metu studentės mokosi Izraelio šokių. Atitinkamai pasirodymams siuvami rūbai, tačiau šie šokiai yra daugiau sau, nei pasirodymams, jie lavina muzikalumą, lankstumą, patenkina senjorių bendravimo poreikį.
  • Lenkijoje labai populiarios atminties treniruotės. Tai užsiėmimai vykstantys žaidimų forma (kryžiažodžiai, geometrinių figūrų išdėstymas, loginiai pratimai ir pan.). Pagyvenusiems žmonėms ypač svarbu neprarasti šios funkcijos, todėl ji nuolat lavinama. Šie užsiėmimai yra daugumoje aplankytų Varšuvos TAU.
  • Istorijos klubas „Ieškant savo šaknų“. Kiekvienas žmogus turi savo istoriją: šeimos, giminės, ypač protėvių – istorija, kuri dar nepapasakota. Tad senjorai rašo savo šeimos, giminės istoriją, kuria giminės medį, istoriją pristato su daiktiniais liudijimais, kuria filmuotą medžiagą. Patrauklus užsiėmimas – istorija ir pasivaikščiojimai, tai yra vaikščiojama po kokį nors Varšuvos rajoną, ypatingai jei jis susijęs su šeimos istorija.
  • Halinos Švarc universitete įdomiai organizuojamas bendravimo mėnuo, kai senjorai renkasi į jiems nurodytas vietas (Parodų galerijos, kavinės) bendrauti. Ten lankomos parodos ir kartu sudaroma galimybė bendrauti, taip įgyvendinant vieną iš esminių pagyvenusių žmonių poreikių- socializaciją.

Visos šios istorijos gali būti pavyzdžiais ir mūsų TAU, siekiant tobulinti veiklą. Šie pavyzdžiai buvo aptarti projekto dalyvių ir ateityje numatoma įgyvendinti, adaptuojant jas mūsų sąlygomis.

Scroll to Top
Scroll to Top