REKOMENDACIJOS MARIJAMPOLĖS TAU VEIKLOS GERINIMUI

Trys grupės Marijampolės Trečiojo amžiaus universiteto savanorių – dekanų ir meno kolektyvų vadovų, dalyvauja projekte „Europinė patirtis gerinant Marijampolės trečiojo amžiaus universiteto veiklą“. Projekto metu dalyviai vyko į 3 Europos valstybes (Prancūziją, Italiją, Lenkiją), susipažino su pagyvenusių žmonių organizacijomis, trečiojo amžiaus universitetų veikla, darbo metodais, tobulino kompetencijas ir įgūdžius reikalingus darbe su suaugusiais.

Projektas vykdomas ištisus metus, apima ne tik stažuotės laikotarpį, bet ir informacinius, pasirengimo, sklaidos renginius, stažuotes užsienyje bei darbą apibendrinant stažuočių patirtį.

Besibaigiant projektui, džiaugiamės veiklų rezultatais – tai 20 suaugusiųjų švietėjų, pagerinusių kompetencijas ir įgūdžius, motyvuotų dirbti toliau ir modernizuoti Marijampolės TAU veiklą, sukurta užsienio partnerių duomenų bazė; parengti 2 specialistai darbui su tarptautiniais mobilumo projektais, parengtos rekomendacijos motyvacijos ir darbo gerinimui.

Rekomendacijos fakultetų dekanams, meno kolektyvų vadovams:

 1. Kasmet teikti idėjas nacionaliniams ir tarptautiniams projektams arba patiems teikti projektų paraiškas įvairiems fondams.
 2. Kartą per mėnesį rengti atviras būrelių (folkloro ansamblio „Senapilė“, moterų vokalinio ansamblio „Jaunystės aidas“ ir linijinių šokių studijos) repeticijas, kurių metu senjorai galėtų išmokti liaudiškų dainas, romansų, šokių. Išmoktas dainas studentai-senjorai dainuotų drauge renginių metu.
 3. Keletą kartų per metus organizuoti atviras meno dirbtuves visiems studentams, norintiems pasigaminti kalėdinius ar velykinius atvirukus, meninius darbelius ir pan.
 4. Organizuoti Kultūrų pokylį.
 5. Tyrinėti savo miesto istoriją, organizuoti temines ekskursijas po Marijampolę (grafiti, kačių ieškojimas, teatrinė Marijampolė ir pan.) su gidais. Grafienė P. Butlerienė veda ekskursijas po savo miestą.
 6. Organizuoti kūrybinio rašymo dirbtuves.
 7. Organizuoti bendras visų norinčių studentų-senjorų ir vadovų orientacinio sporto varžybas.
 8. Pravesti disko golfo pratybas miesto disko golfo aikštyne.
 9. Surengti pėsčiųjų žygį, panaudojant lauko treniruoklius bei S. Kneipo taką.
 10. Organizuoti kartų vakarą: seneliai ir vaikaičiai (močiutės pasakoja, vaikaičiai dainuoja, deklamuoja, piešia).
 11. Parodų, galerijų lankymas su dailininku profesionalu, menotyrininku, diskusijos apie meną.
 12. Organizuoti renginius kino teatre „Spindulys“: filmo peržiūra ir aptarimas kino teatro kavinėje.
 13. Organizuoti kartą per metus pačių studentų pasidalinimo valandėlę apie jų rastus būdus savoms problemoms spręsti, tokiu būdu stiprinant savo ir kitų savivertę, plėtojant saviugdos galimybes.
 14. Dalyvauti sveikos mitybos mokymuose, kuriuos organizuoja Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
 15. Organizuoti stalo serviravimo pamokas kartu su Marijampolės profesinio rengimo centru.
 16. Dalyvauti maisto gamybos dirbtuvėse kartu su Marijampolės profesinio rengimo centru.

Rekomendacijos administracijai:

 1. Dalintis Erasmus+ projektų patirtimi su kitais Lietuvos trečiojo amžiaus universitetais.
 2. Ieškoti dar glaudesnio bendradarbiavimo su Marijampolės kultūros įstaigomis, profesinio rengimo centru, kitomis organizacijomis.
 3. Daugiau savarankiškumo suteikti fakultetų dekanams planuojant metinę veiklą.
 4. Daugiau išnaudoti senjorų gebėjimus įvairiems praktikumams organizuoti.
 5. Įgyvendinti projektą, įrengiant keltuvą neįgaliesiems.
 6. Stažuočių kelionėms parengti lankstinukus apie Marijampolės TAU anglų kalba.
 7. Stažuočių kelionėms vežtis savo studentų gamybos suvenyrų (nedidelės apimties pvz. sagės, apyrankės).
 8. Patarti dalyviams įvertinti savo galimybes dėl kelionės (daug vaikščiojimo, nereguliarus maitinimas, gyvenimas viešbučio kambariuose po du ir pan.).
 9. Organizuoti mokymus apie naudojimąsi išmaniaisiais telefonais, įvairių programėlių galimybes.
 10. Ieškoti įvairių galimybių dekanų, lektorių ir seniūnų motyvacijai ir skatinimui.

Rekomendacijas pateikė projekto „Europinė patirtis gerinant Marijampolės trečiojo amžiaus universiteto veiklą“ dalyviai, kiti dekanai, administracija.

——————————————–

Projektas „Europinė patirtis gerinant Marijampolės trečiojo amžiaus universiteto veiklą“ Nr. 2022-1-LT01-KA122-ADU-000072170 finansuojamas programos ERASMUS+ lėšomis.

Scroll to Top
Scroll to Top