Apie mus

TAU tikslas

Vykdyti nepertraukiamą vyresnio amžiaus žmonių mokymą, aktyvinti bendravimą, sudaryti galimybes saviraiškai.

,,Graži, harmoninga senatvė neateina savaime, reikia jai ruoštis visą gyvenimą, reikia ją susikurti” – teigia TAU direktorė Ona Sakalauskienė.

Universitete yra 14 fakultetų:

 • Sveikos gyvensenos
 • Dvasinio tobulėjimo
 • Psichologijos
 • Kultūros ir meno
 • Buities kultūros
 • Gamtos ir aplinkosaugos
 • Literatūros
 • Užsienio kalbų (vokiečių, anglų)
 • Dailės technologijų
 • Fizinio aktyvumo ir kineziterapijos
 • Politinių diskusijų
 • Teisės
 • Informacinių technologijų
 • Stiliaus ir mados

Veikia 5 meno kolektyvai:

 • Folkloro ansamblis ,,Senapilė“ (vadovas Artūras Grinevičius)
 • Moterų vokalinis ansamblis ,,Jaunystės aidas“ (vadovė Birutė Pavalkienė)
 • Moterų vokalinis ansamblis ,,Gija“ 
 • Linijinių šokių studija (vadovės Edita Kulikauskienė ir Reda Juočienė)
 • Mėgėjų teatras (vadovė Nijolė Kvietkauskienė)

Kaip tai vyksta?

Fakultetų užsiėmimai vyksta kartą per mėnesį. Užsienio kalbų ir Informacinių technologijų fakultetuose mokymai vyksta dažniau, nes dviejų metų 40 akad. val. programa įgyvendinama per vienerius metus. 

Universiteto klausytojų veikla įvairi ir aktyvi: paskaitos, diskusijos, Mokslo žinių dienos Lietuvos aukštosiose mokyklose, ekskursijos, akcijos, vakaronės, teminiai vakarai, konkursai, kūrybos vakarai, sveikatingumo dienos, sporto šventės, tarptautiniai ryšiai, išvykos į užsienį.

Scroll to Top