Edukacinė kelionė ,,Kulinarinis paveldas. Senoviniai valgiai dvaruose”

Marijampolės Trečiojo amžiaus universitetas drauge su Marijampolės Profesinio rengimo centru ir partneriais iš Latvijos (Ekologinio ateities švietimo organizacija) ir Suomijos (Brahe profesinio rengimo mokykla) siekiame sujungti ekologiją su Baltijos ir Šiaurės šalių kulinariniu paveldu. Mes pasiryžę ištirti senuosius lietuvių, latvių ir suomių mitybos įpročius, tradicijas bei metodus, kaip gaminti sveiką maistą, atgaivinti senuosius receptus bei panaudoti juos pritaikant šiuolaikiniam gyvenimui.
Norėdami atgaivinti pamirštus receptus, drauge su Namų ūkio fakulteto studentais-senjorais, leidomės į edukacinę kelionę ,,Kulinarinis paveldas. Senoviniai valgiai dvaruose”. Aplankėme Taujėnų bei Alantos dvarus, o Kavarsko kavinėje valgėme kulinariniu paveldu pripažintus daugeliui žinomus ypatingo skonio koldūnus. Pažinę dvarų aplinkos grožį, padegustavę senovinų patiekalų apsilankę Kavarsko bažnyčioje, nusiprausę šventame šaltinėlyje gerai nusiteikę grįžome į namus.
——————————————-
Projektas „Iš praeities į ateitį” Nr. NPAD-2018/10027 finansuojamas „Nordplus Adult” programos lėšomis.
Scroll to Top
Scroll to Top