ERASMUS+ programos projektas „Europinė patirtis gerinant Marijampolės trečiojo amžiaus universiteto veiklą“ Nr. 2022-1-LT01-KA122-ADU-000072170

ERASMUS+ programos projektas „Europinė patirtis gerinant Marijampolės trečiojo amžiaus universiteto veiklą“ Nr. 2022-1-LT01-KA122-ADU-000072170

Projekto koordinatorius – Marijampolės trečiojo amžiaus universitetas.

Partneriai – EURL ARISTOTE (Prancūzija), New service (Italija) ir Stowarzyszenie Edukacji rolniczej i lesnej EUROPEA Polska (Lenkija).

Projekto tikslas – sustiprinti suaugusiųjų švietėjų kompetencijas, padėsiančias užtikrinti veiklų senjorams kokybę ir įvairovę, atnaujinti darbo metodus, remiantis užsienio šalių patirtimi, padidinti darbuotojų motyvaciją ir generavimas naujų idėjų, didinti TAU tarptautiškumą.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Projektas, vykdomas ištisus metus, apims ne tik stažuotės laikotarpį, bet ir informacinius, pasirengimo, sklaidos renginius, stažuotę užsienyje bei darbą apibendrinant stažuočių patirtį.

Projekto dalyviai – 20 Marijampolės TAU lektorių, dekanų, administracijos darbuotojų, kurie projekto metu vyks į 3 Europos valstybes, susipažins su pagyvenusių žmonių organizacijų, trečiojo amžiaus universitetų veikla, darbo metodais, tobulins kompetencijas ir įgūdžius reikalingus darbe su suaugusiais. Projekto veiklos vyks visus metus: tai pasirengimas stažuotėms, stažuotės ir darbas po stažuočių.

Projekto srautai:

8 darbuotojai stažuosis 7 dienas Prancūzijoje;

6 darbuotojai stažuosis 7 dienas Italijoje;

6 darbuotojai stažuosis 7 dienas Lenkijoje;

Dalyvių atrankos kriterijai:

Savanoriško darbo Marijampolės TAU stažas ir nuopelnai.

Dalyvio motyvacija.

Dalyvio užsienio kalbos žinios.

Noras dirbti komandoje.

Pagrindiniai rezultatai – tai 20 suaugusiųjų švietėjų,  pagerinusių kompetencijas ir įgūdžius, motyvuotų dirbti toliau ir modernizuoti MTAU veiklą. Parengta 10 gerosios patirties pavyzdžių.  Parengta rekomendacijos motyvacijos  ir darbo gerinimui; sukurta užsienio partnerių duomenų bazė; parengti 1-2 specialistai darbui su tarptautiniais mobilumo projektais.

Scroll to Top
Scroll to Top