Dalyvavome 15-ajame LSŠA organizuotame renginyje „Pievelių šnabždesiai“

Marijampolės Trečiojo amžiaus universiteto atstovės kartu su Lietuvos suaugusiųjų švietimo
asociacijos (LSŠA) narėmis dalyvavo tradiciniame renginyje „Pievelių šnabždesiai“ Rumšiškėse.
Renginio metu buvo apžvelgti LSŠA ir atskirų jos narių įvykdyti ar vykdomi tarptautiniai projektai.
Irena Žemaitaitytė (Mykolo Romerio universitetas) pristatė Erasmus+ projektą „Spiritus loci“
(Vietovės dvasia), kurio metu vyko kursai keliose Europos šalyse ir buvo nagrinėjamos kultūros
paveldo problemos. Renata Jankevičienė (Panevėžio rajono švietimo centras) pasakojo apie
pavykusį senjorų mentorystės projektą. Rasa Bertašiūtė pasidalijo mintimis, kaip Lietuvos liaudies
buities muziejaus vykdomas projektas apie sumaniąją renovaciją keičia darbuotojų mąstymą.
Renginyje buvo pasidalinta susipažinimo ir bendravimo metodais, kuriuos renginio dalyvės išmoko
būdamos projektų stažuotėse ir kursuose.
Kadangi MTAU dalyvavo Baltijos šalių andragoginio meistriškumo vasaros kursuose Estijoje buvo
prisiminti ir ten naudoti metodai, kalbėta, kaip juos pateikti galutiniame projekto leidinyje.
Renginio pabaigoje buvo sudarytas Erasmus+ projektų žemėlapis, kuriame visi dalyviai įrašė savo
indėlį į švietimo visuomenės projektinę veiklą.

Scroll to Top
Scroll to Top